Welkom

Het  Frimisme 
 
In 1981 schreven Kees Ruys en Peter den Hollander het Frimistisch manifest. Hierin beschreven zij vanuit een filosofisch perpectief hoe tegen het wezen mens aangekeken moet worden.

In het manifest legden zij de werkelijk drijfveren van de mens bloot en illustreerden deze met voorbeelden uit de praktijk.

In 2007 is een synopsis van het Manifest gepubliceerd onder de titel: Assumed Existence, a refleciton on human accountabelity. In dat zelfde jaar heeft Peter den Hollander tijdens een tweel congressen deze publicatie gepresenteerd in resp. Las Vegas (abstract) en Budapest.

In 2010 is deze website gelanceerd. Op deze site zullen de laatste ontwikkelingn rondom het bewustzijn worden gevolgd.